[ برای ارسال کد قرعه کشی وارد شوید و یا ثبت نام کنید! ]

 

از دقایق پایانی ⏰ استفاده کنید و در قرعه کشی بزرگ برنج سرزمین شرکت کنید

جهت شرکت در قرعه کشی، برنج سرزمین را خریداری نموده و کارت قرعه کشی برنج سرزمین را از کیسه برنج خارج کرده و اسکرچ سمت راست کارت را پاک کنید. کد سریال حک شده بر روی کارت را جهت شرکت در قرعه کشی به سامانه پیامکی ۵۰۰۰۲۱۱۶ پیامک کنید. سپس پیام تایید ثبت نامتان در قرعه کشی برای شما ارسال می شود.
کارت را تا زمان قرعه کشی نزد خود نگه دارید.

قرعه کشی