زرد آلو نیمه خشک

همه ما ایرانی ها با خشکبار و انواع میوه ها و مغزیجاتی که به این نام خوانده می شود آشنا هستیم. برخی از خشکبار همان دانه های گیاهی بوداده...

ادامه مطلب