سامانه ثبت کد قرعه کشی 50002116 که مشتریان با ارسال کد 12رقمی درون کیسه های برنج به سامانه، به صورت خودکار جوابیه ثبت کد را دریافت می کنند و در زمان قرعه کشی کد های ثبت شده از سامانه استخراج و قرعه کشی انجام میگیرد

این سامانه قابلیت دریافت انتقادات و پیشنهادات مشتریان را به صورت 24 ساعته دارد و در صورت نیاز به توضیحات و یا مشاوره پخت روابط عمومی شرکت با مشتریان عزیز تماس تلفنی و یا مشاوره پخت انجام میگیرد.